Nhà – Anh Ngoan – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Các quy định Kiến trúc về Mật độ XD – Chiều cao và Khoảng lùi (Quyết định 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định 45/2009/QĐ-UBND)

… Dưới đây là những thông số thiết kế kiến trúc cơ bản: mật độ xây dựng, tầng cao và khoảng lùi… dành cho công trình xây dựng tại các quận nội thành và huyện ngoại thành Tp. HCM.

Xem văn bản gốc:

Read the rest of this entry

Riêng Tư: Đơn giá thiết kế chi tiết

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Villa – Mr. Dũng – Kiên Giang

phoi canh 01

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Hotel – AMIS – Vũng Tàu

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Tu viện Huệ Quang – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Villa – Diamond Bay Resort & Golf – Nha Trang

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Resort & Golf – Diamond Bay – Nha Trang

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Chùa – Tổ Đình Giác Nguyên Q. 4 – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Villa – Chị Hoa Q. 8 – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Hotel – 76 NTT – Vũng Tàu

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Cao ốc văn phòng – Thanh Hải – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Bệnh viện Đức Hiền – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Villa – Anh Trung PQ – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Showroom – Vạn Tâm HVT – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Nhà – Vivuvip – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Nhà xưởng – Top American VN – Bình Dương

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Xưởng may công nghiệp Thanh Tịnh – Long An

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Siêu thị xe máy và nhà ở cao cấp – Tây Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Nhà ở + Văn phòng NKKN – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry