Category Archives: Tổng hợp

Riêng Tư: Đơn giá thiết kế 2014

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Sơ đồ tính toán diện tích xây dựng

Home page

Giới thiệu những dự án tiêu biểu | Hưng Gia Group’s Project

home128x128copy

Các quy định Kiến trúc về Mật độ XD – Chiều cao và Khoảng lùi (Quyết định 135/2007/QĐ-UBND và Quyết định 45/2009/QĐ-UBND)

… Dưới đây là những thông số thiết kế kiến trúc cơ bản: mật độ xây dựng, tầng cao và khoảng lùi… dành cho công trình xây dựng tại các quận nội thành và huyện ngoại thành Tp. HCM.

Xem văn bản gốc:

Read the rest of this entry

Riêng Tư: Đơn giá thiết kế chi tiết

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Link “Web Kiến trúc nước ngoài”

CÁC TRANG WEB KIẾN TRÚC TỔNG HỢP

(more…)