Category Archives: Chùa – Đình | Pagoda – Temple

Thi công Đỉnh Tháp Phổ Đồng – Tổ Đình Giác Nguyên – Q. 4

SAM_0538

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Vườn Quán Thế Âm Bồ Tát 88 ứng hóa thân – Tịnh Thất Tây Thiên

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Chùa Đại Hạnh – Bình Thạnh – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Chùa Phật Lâm – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Chùa – Viên Quang – Bến Tre

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Chùa – Linh Sơn Q. 4 – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Tu viện Huệ Quang – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry

Chùa – Tổ Đình Giác Nguyên Q. 4 – HCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN Read the rest of this entry